Familie av Maud M Tagg (née Horder)
og William J Tagg
Maud er datter av John Horder og Maud Mary Bacon.
Fotografi av Maud M Tagg (née Horder)delende barre som brukt av John og Shirley OlsenFotografi av  William J Tagg
Maud M (née Horder) og William J Tagg
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Fotografi av Rodney TaggFotografi av Maureen Hurrel (née Tagg)delende barre som brukt av John og Shirley OlsenFotografi av  Brian Hurrel
Rodney TaggMaureen (née Tagg) og Brian Hurrel
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Fotografi av Jackie Hurrel
Jackie Hurrel
Olsen Familie!!

Side g07nor