Familie av Thomas Horder og Caroline Holmes
Slektshistorie på denne siden ble gjort av John Olsen. Mange ledninger er ufullstendige, slik hvis du er gått ned fra Horder, og kan hjelpe med dette treet, ville bli vær så snill og høre vi fra du.
Forfedre Fødsel/Død Handling
Thomas Horder delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Caroline Holmes 1816 - ? info/g02nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Caroline S. Horder 1840 - ? info/g02nor
Anne Maria Horder delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Edward Kipps 1842 - ? info/g02nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Anne Maria Kipps 1859 - ? info/g02nor
William Kipps 1863 - ? info/g02nor
Caroline Sarah Kipps 1868 - ? info/g02nor
Teresa Kipps 1871 - ? info/g02nor
Maud Mary Kipps 1873 - ? info/g02nor
Herbert Kipps 1874 - ? info/g02nor
Newton Horder 1845 - ? info/g02nor
Francis Horder 1847 - 1848 info/g02nor
Walter Horder 1849 - ? info/g02nor
Olsen Familie!!

Side g18nor