Familie av Thomas og Sarah Richardson
Slektshistorie på denne siden ble gjort av John Olsen. Mange ledninger er ufullstendige, slik hvis du er gått ned fra Rhead, og kan hjelpe med dette treet, ville bli vær så snill og høre vi fra du.
Forfedre Fødsel/Død Handling
Thomas Richardson delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Sarah Taylor1. Ekteskap 1821 - ? info/k10nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen2. Ekteskap, Se Under
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Thomas Richardson 1851 - ? info/k10nor
Joseph Henry Richardson 1852 - ? info/k10nor
Sarah Jane Richardson 1854 - ? info/k10nor
William Frederick Richardson 1856 - ? info/k10nor
Cathe(a)rine Richardson 1858 - ? info/k10nor
Clara Richardson 1860 - ? info/k10nor
Alfred Richardson 1861 - ? info/k10nor
Alice Ann Richardson delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Ezra Rhead 1866 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k01nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Thomas Richardson delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Eliza Warburton2. Ekteskap 1821 - ? info/k10nor
Olsen Familie!!

Side k10nor